Wykonaj redukcję wyrazów podobnych :
a) -3x+6y+5x-y =
b) 10a-8b-5a+3b =
c) 3m+2mn-4mn+n-m+mn =
d) 0,5x²+2,5x - 2 i jedna druga x²+2x+x²
- 3 i jedna druga x =
e) 12x -5y+6-5x+7y+6-x+2y-7 =
f) 1/2a - o,3b+ 4 1/2a + 1,7b-2/5b + 1,5a=


wykonaj redukcję wyrazów podobnych i oblicz wartości wyrażen algebraicznych :
12x+y+7-8x+x-2x-7 =
prosze niech mi ktoś pomoze.!!!!

2

Odpowiedzi

2010-01-06T21:29:06+01:00
A)2x+5y
b)5a-5b
c)x²-x
d)6x+4y+5
e)6,5a-1,83x+y
2010-01-06T21:33:50+01:00
A) 2x+ 5y
b)5a- 5b
c)4n-mn-m
d) 3x2 +4,5x
e) 6x+4x-7
f)6,5a-1,1b

12x+y+7-8x+x-2x-7= 3x+y