1.Korzystając z ukladu okresowego pierwiastków chemicznych, podaj nazwy i symbole trzech pierwiastkow, ktorych atomy mają po trzy elektromy walencyjne oraz wskaz ich polozenie w ukladzie okresowym.

Strona z ukladem okresowym http://www.chemik.edu.pl/ 9tylko bez tego okresu Lantanowce i Aktynowce

2. Na rysunku przedstawiających uklad okresowych pierwiastkow chemicznych, pierwiastki oznaczono literami.

3. Na podstawie polozenia poszczegolnych pierwiastkow w ukladzie okresowym (jak zle widzicie to E jest na 1-1, Z na 1-4, Y na 2-4, X na 18, Q na 17. (Nieda sie wkleic zdjęcia)

a. Ile elektronow walencyjnych mają atomy pierwiastka X?
b. Ktory metal jest bardziej aktywny niz pierwiastek Y?
c. Ile protonow znajduje się w jądrze atomow pierwiastka E?
d. Jaki charakter chemiczny ma pierwiastek Q?
E. Ile powlok elektronowych mają atomy pierwiastka Z?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T09:20:57+01:00
Zadanie1
pierwiastki majace 3 elektrony walencyjne to:bor-B,glin-AL,gal-Ga,ind-In,tal-Tl.Znajdują się one w 13 grupie układu okresowego.
Zadanie3
a-8
b-Z
c-1
d-niemetal
e-4powłoki
3 4 3