Zapisz: a) sumę liczby o 2 większej od liczby x i liczby 3 razy większej od liczby x, b) różnicę kwadratu liczby y i pierwiastka z liczby y, c)iloczyn połowy liczby a i piętnastu procent liczby a, d) iloraz liczby 10 razy mniejszej od liczby b i sześcianu liczby b. e)iloczyn sumy liczby a i b przez liczbę a powiększoną o dziesięć procent.

2

Odpowiedzi

2009-09-21T18:07:47+02:00
A) sumę liczby o 2 większej od liczby x i liczby 3 razy większej od liczby x,
x+2+3x
b) różnicę kwadratu liczby y i pierwiastka z liczby y,
y²-√y
c)iloczyn połowy liczby a i piętnastu procent liczby a,
½a*0,15a
d) iloraz liczby 10 razy mniejszej od liczby b i sześcianu liczby b.
1/10b*b³
e)iloczyn sumy liczby a i b przez liczbę a powiększoną o dziesięć procent.
(a+b)*1,1a
9 4 9
2009-09-21T18:17:03+02:00
X+2+3x

y²-√y

½a*0,15a

1/10b*b³

(a+b)*1,1a
11 3 11