Uzupełnij rozwiąznie zadania .

a) . Obwód trójkąta równoramiennego jest równy 28 cm. Ramię trójkąta jest 3 razy dłuższe od podstawy .Jakiej długości są boki tego trójkąta .?


x - długość podstawy
y - .....................

..... + 2 .... = .....
..... = 3 .....

..... + 2 * ..... = .....
........ = 3 ........

....... + ....... = ......
....... = 3 ........

....... = .......
....... = 3 .......

........ = ........
........ = 3 .......

........ = .......
........ = .......


b ) Obwód prostokąta wynosi 32 cm . Jeden z boków jest o 2 cm krótszyod drugiego . Oblicz pole tego prostokąta .

x - długość .......
y - .................

2x + ..... = ......
x = .........

2 * ( ....... ) + ....... = .......
x = ...........

....... + ....... + ...... = .......
x = .........

...... + ....... = ......
x = .........

....... = ........
x = .......

y = ......
x = ......


Ps . Prosze o szybkie rozwiązanie bo mi to zadanie na jutro już potrzebne /

2

Odpowiedzi

2009-09-21T18:18:54+02:00
A)
x - długość podstawy
y - długość ramienia
..x... + 2 .y... = ...28..
..y... = 3 .x....

...x.. + 2 * 3x..... = ...28..
....y.... = 3 ..x......

..x..... + ....6x... = ...28...
....y... = 3 ..x......

..7x..... = ..28.....
...y.... = 3 .x......

...x..... = ...4.....
....y.... = 3 *4.......

....x.... = ...4....
.....y... = ...12....

b)
x - długość ..dłuższego boku.....
y - ......długość krótszego boku...........

2x + ..2y... = ..32....
x = .y+2........

2 * (y+2 ....... ) + ..2y..... = ..32.....
x = ..y+2.........

...2y.... + ..4..... + ...2y... = ..32.....
x = ..y+2.......

...4y... + .4...... = ..32....
x = ..y+2.......

...4y.... = .28.......
x = .y+2......

y = ..7....
x = ..9....
Pole=a*b=7*9=63cm2
2 4 2
2009-09-21T18:30:52+02:00
A)
x- długosc podstawy
y - dlugosc ramienia

x+2y=28
y=3x

x+2*3x=28
y=3x

x+6x=28
y=3x

7x=28
y=3x

x=4
x=12

b)

x - dlugosc dluzszego boku
y - dlugosc krotszego boku

2x+2y=32
x=y+2

2*(y+2)+2y=32
x=y+2

2y+4+2y=32
x=y+2

4y+4=32
x=y+2

4y=28
x=y+2

y=7
x=9
1 5 1