Oblicz wartośći i koszt zużytej w ciagu dnia w dwoim domu energii elektrycznej jeźeli :
1 kuchanka elektryczna pracowała przez 3h
2 suszarka do włosów pracowała przez 15min
3 cztrery żarówki świeciły po 8h
4 radioodbiornik był włączony przez 1h
5 telewizor ( o mocy 100 W) był włączony przez 4H
6 czajnik elektryczny ( o mocy 1200 W) pracował przez 3min
PRZYJMIJ ŻE ZA 1kWh NALEŻY ZAPŁACIĆ 0,4zł

Rodzaj użądzenia :

kuchanka elektryczna MOC (W) ok 1000 do 2000
suszarka do włosów MOC (W) ok. 100 (1kW)
żaróweczka latarki MOC (W) ok. 1


2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T21:26:10+01:00
Moce
kuchenka elektryczna 1000 W
suszarka 1000 W
żarówka 25 W cztery szt czyli 100W
radio 10 W
telewizor 100W
czajnik 1200W
czas pracy urządzeń
kuchenka 3h
suszarka 15 min
żarówki 8h
radio 1h
telewizor 4h
czajnik 3min
Obliczamy zużycie energii czyli pracę przez każdy z odbiorników korzystając ze wzoru
W=P*t
gdzie
P - moc urządzenia
t -czas użytkowania
Kuchenka
W1=1000W*3h = 3000Wh
Suszarka
W2=1000W*1/4h = 250Wh
Żarówki
W3=100W*8h = 800Wh
radio
W4=10W*1h = 10Wh
telewizor
W5=100W*4h = 400W
czajnik
W6=1200W*1/20 h = 60Wh
Całkowita zużyta energia albo wykonana praca
Wc=W1+W2+W3+W4+W5+W6
Wc= 3000Wh+250Wh+800Wh+10Wh+400Wh+60Wh
Wc=4520 Wh
Wc=4,52 kWh
Koszt zużytej energii 4,52 kWh*0,4zł/kWh = 1,808 zł w przybliżeniu 1,81 zł
Odpowiedź
Koszt zużytej energi to 1,81 zł
3 4 3
2010-01-06T21:29:48+01:00
1200 do 2400-kuchenka
4zl-suszarka
80zl-zarowka
1 1 1