1.W pewnej klasie 5 osób ma oceny bardzo dobre z matematyki, 7 osób oceny dobre, 9 osób oceny dopuszczające i 1 osoba ma ocenę niedostateczną. Ile osób w tej klasie ma oceny dostateczne, jeżeli średnia ocen z matematyki wynosi 3,2?

2.Pole jednego kwadratu jest o 76 większe od pola drugiego kwadratu. Oblicz długości boków tych kwadratów, wiedząc, że są one kolejnymi liczbami parzystymi.

3

Odpowiedzi

2010-01-06T21:55:18+01:00
1.
Y - liczba osób mających 3.
(5x5 + 7x4 + 9x2 +1x1 + Yx3)/22+Y = 3,2
5x5 + 7x4 + 9x2 +1x1 + 3Y = 70,4 + 3,2 Y
72 -70,4 = 3,2Y -3Y
1,6 = 0,2 Y
Y = 8
Odp: Osiem osób ma ocenę dostateczną.

2.
x - bok jednego kwadratu
x+2 - bok drugiego kwadratu

x² + 76 = (x+2)²
x² + 76 = x² + 4x + 4
76 - 4 = 4x
72 = 4x
x = 18
x+2 = 20

Odp: Jeden kwadrat ma bok o długości 18, a drugi o długości 20
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T21:59:19+01:00
Zad.1]x- ilośc uczniów z dost.
duży ułamek
w liczniku: 5×5+7×4+9×2+1×1+3x
w mianowniku: 5+7+9+1+x
nowy ułamek
w liczniku: 25+28+18+1+3x
w mianowniku: 22+x
końcowy ułamek: w liczniku 72+3x
w mianowniku: 22+x
za ułamkiem=3,2 /×22+x
72+3x=3,2(22+x)
72+3x=70,4+3,2x
-0,2x=-1,6
x=8
odp. dost. ocenę miało 8 uczniów , w klasie jest 22+x=22+8=30 uczniów
zad.2]liczba parzysta=2x,,, nastepna = 2x+2
bok 1 kwadratu=2x,,, pole=(2x)²=4x²
bok 2 kwadratu=2x+2,,, pole=(2x+2)²=4x²+8x+4
4x²+8x+4-4x²=76
8x=72
x=9
czyli 1 kwadrat ma bok=2×9=18,, a drugi ma bok = 18+2=20
  • Użytkownik Zadane
2010-01-06T22:34:15+01:00
1
x lub a obojętnie jak litera z alfabetu ale raczej używane jest x- uczniówie,którzy otrzymali ocenę dostateczną
5×5+7×4+9×2+1×1+3x
-------------------------- =
5+7+9+1+x

25+28+18+1+3x
-------------------- =
22+x
72+3x
-------- =
22+x
=3,2 /×*22+x
72+3*x=3,2*(22+x)
72+3*x=70,4+3,2*x
-0,2*x=-1,6
x=8
ODP. Ocenę dostateczną otrzymało 8 uczniów
acha te -------------- to jest kreska ułamkowa;]
2
2x...;2x+2-to liczby prayzste
1bok=2x... P=(2x)²=4x²
2bok =2x+2... P=(2x+2)²=4x²+8x+4
4x²+8x+4-4x²=76
8x=72
x=9
1 kwadrat ma bok=2×9=18... , drugi ma bok = 18+2=20

mam nadzije,ze pomogłam;]
licze na naj:D
jest dobrze bo to była moja praca domowa i dostałam 4+ ale poprawiłam błędy;]
1 5 1