Odpowiedzi

2010-01-06T21:49:20+01:00
Reakcja syntezy, reakcja tworzenia, reakcja chemiczna przeprowadzona w celu uzyskania konkretnego produktu lub produktów z określonych substratów.

Reakcja analizy, reakcja rozkładu, reakcja chemiczna podczas której z jednego substratu powstają co najmniej dwa produkty. Np. podczas reakcji termicznego rozkładu CaCO3 powstaje CaO i CO2.

Reakcja wymiany to typ reakcji chemicznej, w której udział biorą związek chemiczny i wolny pierwiastek lub (w przypadku podwójnej wymiany) dwa związki chemiczne. Symbolicznie wymianę można zapisać w następujący sposób:
AB + C = AC + B
27 4 27