Przetłumacz z angielskiego na język polski :

-Why are the people in this painting wearing red jackets?
-Oh, in those days, people used to go hunting and the clothes they wore
-What did they hunt?
-Foxes. In the past foxhunting was a popular sport, but the hunts themselves were social occasions, too.
-Really? You mean that's what people did for fun?
-Yes, but not only that. They used to go for walks and had picnics by the rivers.
-That sounds quite boring, though.
-Perhaps to you, because you're used to playing on your computer or rollerblading in the park.
-Yeah. I'm glad I wasn't around then.
Proszę...

1

Odpowiedzi

  • noxx
  • Początkujący
2010-01-06T21:55:59+01:00
1.Dlaczego ludzie na tym obrazie noszą czerwone kurtki?

2.Och, w tych dniach ludzie używali go do polowań i nosili ubrania

3.Na co oni polują?

4.Lisy. W przeszłości polowania na lisy były popularnym sportem, ale poluje się w samych społecznych okazjach okazjach.

5.Naprawdę? Masz na myśli to, co zrobili dla zabawy?

6.Tak, ale nie tylko. Wykorzystali do spacerów i pikników nad rzeką.

7.Brzmi to dość nudnie, chociaż.

8.Być może do ciebie, bo jesteś przyzwyczajony do grania na komputerze lub jeżdżeniu na rolkach w parku.

9.Tak. Cieszę się, że nie było to około.