Odpowiedzi

2009-09-21T18:18:11+02:00
Jan Kochanowski (ur. 1530 w Sycynie koło Zwolenia, zm. 22 sierpnia 1584 w Lublinie) – poeta polski epoki renesansu, sekretarz królewski. Był przedstawicielem filozofii eklektycznej – stoicyzmu, epikureizmu, renesansowego neoplatonizmu i głębokiej wiary w Boga, łącząc tradycję antyku i chrześcijaństwa.

I tyle starczy :) :]
6 4 6
2009-09-21T18:26:14+02:00
Jan Kochanowski (1530 - 1584) – Największy polski poeta przed Mickiewiczem, tworzył w epoce renesansu (odrodzenia). Pochodził ze średnio zamożnej rodziny szlacheckiej. Po 3 latach nauki w Akademii Krakowskiej wyjechał za granicę. Po powrocie pracował na dworach magnackich, a następnie jako sekretarz Zygmunta Augusta. W wieku około 40 lat porzucił karierę dworską, ożenił się i osiadł na stałe w swym majątku w Czarnolesie. W 1578 roku przeżył śmierć ukochanej córki, Urszulki. Był poetą bardzo cenionym przez współczesnych. Zmarł nagle na atak serca w wieku 54 lat.
4 4 4
2009-09-21T18:26:35+02:00
Jan Kochanowski urodził się w 1530r. a zmarł w 1584r. był poetą w epoce renesansu a także sekretarzem królewskim. Jego ojcem był Piotr a matką Anna Białaczewska. W 1576 poślubił Dorotę Podlodowską. Miał sześć córek i syna. Pisał treny na cześć swojej zmarłej ukochanej córeczki Urszuli, a oprócz tego fraszki, pieśni.Osiadł w Czarnolesie i tam czuł się dobrze, nie potrzebował kosztowności, chciał tylko dobrze i godnie żyć.
4 4 4