Zadanie 1
Do 5l wody o temperaturze 10*C wlano 3l alkoholu o temperaturze 20*C. Gęstość alkoholu wynosi 791kg/m³. Oblicz temperaturę końcową mieszaniny.
3l alkoholu=0,003m³
ciepło właściwe wody 4200J/kg razy *C
cieplo wlasciwe alkoholu 2380J/kg razy *C
DANE SZUKANE


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-06T22:01:20+01:00
M1=5kg
T1=10'C
Cw1=4200J/(kg*'C)
d2=791kg/m^3
V2=0,003m^3
m2=d2*V2 [kg]
m2=791*0,003
m2~2,4kg
T2=20'C
Cw2=2380J/(kg*'C)

Tk=?

Q1=Q2
Cw1*m1*(Tk-T1)=Cw2*m2*(T2-Tk)
Cw1*m1*Tk-Cw1*m1*T1=Cw2*m2*T-Cw2*m2*Tk
Cw1*m1*Tk+Cw2*m2*Tk=Cw2*m2*T2+Cw1*m1*T1
Tk(Cw1*m1+Cw2*m2)=Cw2*m2*T2+Cw1*m1*T1
Tk=(Cw2*m2*T2+Cw1*m1*T1)/(Cw1*m1+Cw2*m2) ['C]
Tk=(2380*2,4*20+4200*5*10)/(4200*5+2380*2,4)
Tk~12,1 'C
5 4 5