2. wymień przynajmniej trzech antycznych poetów.
3. co odrodziło się w renesansie?
4. wytłumacz znaczenie zwrotu carpe diem.
5.jakie odkrycia były ważne dla ludzi renesansu? dlaczego właśnie one?
6. powiedz krótko co to był humanizm.

1

Odpowiedzi

2010-01-06T22:12:55+01:00
2. Horacy, Safona,
3. sztuka i kultura antyku
4. chwytaj dzień odnosiło się do filozofii epikurejskiej
5.
6. humanizm stawiał człowieka w centrum zainteresowania, stawał się on podstawowym elementem malarstwa, rzeźby, itp. doskonalono dzieła, aby postaci na nim były wiarygodne
1 4 1