Proszę o wypisanie mi sposobem cząsteczkowym, jonowym i jonowym skóconym po dwa przykłady z reakcji:
a) zobojętnienia soli
b) reakcji metalu z kwasem
c) tlenku metalu z kwasem

za mniej - spam.

proszę o rozwiązanie porządnie, to bardzo ważne.

1

Odpowiedzi

2010-01-06T22:30:55+01:00
A₁) NaOH+HCl------> NaCl +H₂O
Zapis jonowy reakcji:
Na⁺ + OH⁻ + H⁺ + Cl⁻ -------> Na⁺ +Cl⁻ + H₂O

skrócony zapis: H⁺ + OH⁻ ------> H₂O

a₂)2KOH + H₂SO₄------> K₂SO4 + 2H₂O
Zapis jonowy reakcji:

2K⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + SO₄²⁻------> 2K+ + SO₄²⁻ + 2H₂O

skrócony zapis: 2OH⁻+2H⁺ ------> 2H₂O

b₁)Ca + H₂CO₃ ----> CaCO₃ ↓ + H₂

jonowo:Ca + 2 H⁺ + CO₃²⁻---->CaCO₃ ↓ + H₂

b₂)2 Na + 2 HCl ----> 2 NaCl + H₂ zapis cząsteczkowy

zapis jonowy: 2 Na + 2 H⁺ + 2 Cl⁻ = 2 Na⁺ + 2 Cl⁻+ H₂
skrócony zapis jonowy:2 Na + 2 H⁺ = 2 Na⁺ + H₂

c₁) CaO + H₂CO₃ ---->CaCO₃ ↓ + H₂O - zapis cząsteczkowy

CaO + 2 H⁺ + CO₃²⁻ -----> CaCO₃↓ + H₂0 - zapis jonowy

c₂) * Na₂O + 2 HCl ----> 2 NaCl + H₂O - zapis cząsteczkowy

Na₂O + 2 H⁺ + 2 Cl⁻ ----->2 Na⁺ + 2 Cl⁻+ H₂O - zapis jonowy

Na₂O + 2 H⁺---->2 Na⁺ + H²O - skrócony zapis jonowy reakcjiTam ,gdzie nie napisałam sposobem skróconym jonowo, znaczy że nie ma zapisu skróconego jonowo danej reakcji.
Pozdrawiam.