Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T23:02:43+01:00
1.28 czerwiec 1919 - Traktat Wersalski (ratyfikowany 10 stycznia 1920 roku). Chodzi tu o upokorzenie Niemiec jako mocarstwa byłego oraz wprowadzenie nieudolnej Ligi Narodów.
2. październik 1922 - przejęcie władzy przez faszystów Mussoliniego we Włoszech. Chodzi o zerwanie z demokracją i postawienie na systemy autorytarne i totalitarne.
3. Listopad 1923, nieudany pucz monachijski.
4. Wielki Kryzys roku 1929. "Czarny Czwartek" 24 października 29'. Doprowadził do fali strajków w wyniku których do władzy doszedł w Niemczech Hitler ale o tym zaraz.
5. 30 stycznia 1933 roku, Hindenburg mianował Adolfa Hitlera na Kanclerza
6. 7 marzec - Wehrmacht wkracza do zdemilitaryzowanej Nadrenii
7. 17 lipiec 1936 - wybuch wojny domowej w Hiszpanii. ZSRR wspierało komuchów natomiast Hitler frankistów, napływało wielu ochotników co było początkiem zbrojeń do wojny.
8. 25 listopad 1936 - podpisanie paktu antykominternowskiego
9. 12 marzec 1938 - Anschluss Austrii
10. wrzesień 1938 - traktat w Monachium, Hitler dokonuje za zgodą Francji i WB rozbioru Czechoslowacji
11. Październik 1938 - Niemcy wysuwają wobec Polski żądania dotyczące włączenia Gdańska do rzeszy oraz utworzenia tunelu eksterytorialnego
12. marzec 1939 Słowacja odłącza się od Czech i staje się satelitą Niemiec
13. 23 sierpień 1939 - Pakt Ribbentrop - Mołotow o współpracy ZSRR z III Rzeszą, tajny aneks zawierał informacje o podziale wpływów w Europie między dwoma mocarstwami.