Pocisk o masie 3 g, wylatując z lufy karabinu, ma prędkość 800metrów na sekudnę. Oblicz średnią wartość siły wyrzucającej pocisk, jeżeli lufa karabinu ma długość 95 centymetrów. Przyjmij, że ruch pocisku w lufie jest jednostajnie przyspieszony.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-06T22:26:46+01:00
M=3g=0,003kg
Vp=0
Vk=800m/s
[delta]V=Vk-Vp=800m/s
S=95cm=0,95m

F=?

F=a*m [N]
a=[delta]V/t [m/s^2]
S=(a*t^2)/2
S=([delta]V/t * t^2)/2
S=([delta]V*t)/2
t=(2*S)/V [s]
t=1,9/800
t=0,002375s

a=800/0,002375
a=336842m/s^2

F=336842*0,003
F~1000N
8 4 8