Odpowiedzi

2010-01-06T22:58:33+01:00
Reformy SOLONA:
-umorzenie wszelkich długów
-wykupienie niewolników ateńskich
-podzielił ludność na cztery klasy majątkowe
-nadał pewne prawa czwartej klasie
-ograniczył władzę arystokracji
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T22:59:27+01:00
- w interesie drobnych posiadaczy dokonał jednorazowej likwidacji długów
- zabronił pożyczać pod zastaw osoby dłużnika
- wykupił sprzedanych za granicą obywateli ateńskich
- całą wolną ludnosc podzielił na 4 klasy wg posiadanego majatku i zrealizował dostep do urzedów dla członków trzech pierwszych klas
- stworzył własną konstytucj e "Radę Czterystu ", do
- wprowadził sąd przysięgłych