Odpowiedzi

2010-01-07T10:34:52+01:00
System wyborów proporcjonalnych
2 zalety
Równość głou wyborczego
Lepsze odzwierciedlenie preferencji wyborców w parlamencie
2 wady
Rozczłonkowanie parlamentu
Zaistniebie partii skrajnych

System wyborów większościowych
2 zalety
Niezależni kandydaci mają szansę na wybranie do parlamentu
Pozbawia partie skarajne wpływu na władzę
2 wady
Wyklucza kobiety z parlamentu
Tendencja do głosowania partyjnego
2 3 2