1.Pole koła wielkiego kuli jest równe 81π. Oblicz pole powierzchni i objętość tej kuli.
2.Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o polu 16 √3. Oblicz objętość tego stożka.
3. Średnica podstawy walca ma długość 8. Pole powierzchni bocznej walca jest czterokrotnie większe od pola jego podstawy. Oblicz objętość walca.
4.Przekątna prostokąta będą przekrojem osiowym walca ma długość 12 i tworzy z podstawą walca kąt 30 stopni.Oblicz pole powierzchni całkowitej tego walca.

2

Odpowiedzi

2010-01-07T00:04:54+01:00
Koło wielkie kuli, to powierzchnia przekroju kuli przechodzącego przez jej środek, czyli największy przekrój. Promień tego koła jest zarazem prominiem kuli.
Pole koła wielkiego:
p=πR²=81π, więc R=√81=9

Powierzchnia kuli wyraża sie wzorem:
P=4πR²
P=4π*81=324π

Objętość kuli:
V=4/3 * πR³
V=4/3 * π*9³=972π

Odp.
Pole powierzchni kuli wynosi 324π, a objętość 972π.
7 5 7
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T01:52:20+01:00
P=(a²√3):4
P=16√3
16√3=(a²√3):4 / razy 4 obusttronnie
64√3=a²√3 / przez √3 obustronnie
a=8 :P
a = 2r
2r -srednica
2r=8
r=4 (PROMIEŃ!!)
<spojrz na zalacznik moze pomoze xD
H= 4√3
V=PpH razy 1/3
V= Pir²H razy 1/3
V= Pi16razy4√3razy 1/3
V=64√3 razy 1/3
V= (64√3):3 czyli okolo 21,3 √3
5 1 5