Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T00:36:51+01:00
A = 5 cm
b = 12 cm
a,b - długości cięciw
c - średnica okręgu
c² = a² + b² = 5² + 12² = 25 + 144 = 169 = 13²
c = 13 cm
2r = c = 13 cm
r = 13 cm : 2 = 6,5 cm
P = π r² = π (6,5)² = 42,25 π
P = 42,25 π cm² ≈ 132,7 cm²
Odp.
Pole koła ograniczonego tym okręgiem jest równe 42,25 π cm².
2 2 2
2010-01-07T00:41:22+01:00
Jezeli cieciwy sa prostopadle to ich polaczenie, to jezeli polaczymy ich niezlaczoe konce, otrzymamy trojkat prostokatny, ktorego przeciwprostokatna jest jednoczesnie srednica okregu

stosujemy tw. Pitagorasa

c1^2+c2^2=d^2
c1- jedna cieciwa
c2 - druga cieciwa
d - srednica kola

podstawiamy
5*5+12*12=d^2
169=d^2
d=13

r - promien kola

r=d/2
r=6,5

pole kola to P=πr^2

dla π=3,1416

P=132,73
1 5 1