Program grafika;
uses graph,crt;


var
a : char;
x,y : integer;

procedure ruch;
begin
repeat
if(a='6') then ;
begin
repeat
circle(x,y,20);
x:=x+1;
delay(10);
cleardevice;
until(keypressed);
end;

begin
repeat
if(a='4') then ;
begin
repeat
circle(x,y,20);
x:=x-1;
delay(10);
cleardevice;
until(keypressed);
end;

begin
repeat
if(a='8') then ;
begin
repeat
circle(x,y,20);
y:=y-1;
delay(10);
cleardevice;
until(keypressed);
end;

begin
repeat
if(a='2') then ;
begin
repeat
circle(x,y,20);
y:=y+1;
delay(10);
cleardevice;
until(keypressed);
end;
readln;
closegraph;
end.


MOŻE KTOŚ MI POPRAWIĆ TEN PROGRAM TAK ABY STEROWAĆ ANIMOWANYM KÓŁKIEM
Oczywiście program jest w języku pascal
Pozdrawiam

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T08:10:17+01:00
Ale zagmatwany program. Trochę ci go poprawiłem. Sprawdź czy dobrze są ustawione wartości # w procedurze klawisze, bo dosyć dawno tego nie pisałem i nie pamiętam czy tak ma być. W razie czego popraw.
tu masz programik

program grafika;
uses graph,crt;


var
a : char;
karta,tryb,x,y : integer;


procedure klawisze;
var
c:char;
koniec:boolean;
begin
readln(c);
case c of
#72 : inc(x);
#75 : dec(x);
#77 : inc(y);
#80 : dec(y);
#27 : koniec:=true;
end
end;

procedure ruch;
begin
repeat
circle(x,y,20);
delay(10);
klawisze;
cleardevice;
until koniec=true;
end;


begin
karta:=detect;
detectGraph(karta,tryb);
initgraph(karta,tryb,' ');
ruch;
readkey;
closegraph;
end.