Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T14:46:57+01:00
Fe₂(SO₄)₃ + 12NH₄SCN ===> 2(NH4)₃[Fe(SCN)₆] + 3(NH₄)₂SO₄

łatwiej jest sobie napisać na początek jonowo:
Fe³⁺ + 6SCN⁻ ===> [Fe(SCN)₆]³⁻
anion jest 3- czyli trzeba mu będzie dołożyć 3NH₄⁺ i powstanie
(NH₄)₃[Fe(SCN)₆] a reszta to już łatwizna żeby sprawdzić co zostaje i skleić to w całość :)