^ oznacza indeks górny np 2^2 czyli 2 do potęgi 2
/ oznacza kreske ułamkową

1. Rozwiaz graficznie i algebraicznie
b) (1/3)^x > 9

2. Rozwiaz algebraicznie
a) 3^x+2 * 9^3x-1 = 27^x+4
b) (5/6)^4/x * (6/5)^2 = 25/36
c) 3^2x-3 < 27^x+8

Zad 5.
Stożek o średnicy podstawy o 20 przecięto płaszczyzną przechodzącą przez środek wysokości i prostopadłą do niej. Pole tego przekroju jest równe:
a) 25(pi) b)50(pi) c)100(pi)
( proszę z rozwiązaniem )

1

Odpowiedzi

2010-01-07T06:54:47+01:00
1. Rozwiaz graficznie i algebraicznie
b) (1/3)^x > 9

3^(-x)>3² opuszczamy podstawy potęg

-x>2/*(-1)
x<-2

2. Rozwiaz algebraicznie
a) 3^x+2 * 9^3x-1 = 27^x+4
3^x+2*3^2*(3x-1)=3^3*x+4
3^x+2*3^(6x-2)- 3^3x-4=0
3^x+*3^6x*2/9-3^3x-4=0
niech 3^x=t
t+2/9t⁶-3t³-4=0
b) (5/6)^4/x * (6/5)^2 = 25/36
c) 3^2x-3 < 27^x+8