Zadanie na poziomie 2 gimnazjum. Ponieważ ma być to powtórzeniem do spr prosiła bym żeby rozwiązania były rzetelne. I uznaję odpowiedź jak jest zrobiona ponad połowa zadań. Daje najlepszą, i w razie jakiś pytań to na priva :)

chodzi o http://i48.tinypic.com/mrvd07.jpg 78 - 82
________________________________________________________
jak jesteście zainteresowani to tu macie inne moje zadania z chemii to samo praktycznie :)
http://zadane.pl/zadanie/303029
http://zadane.pl/zadanie/303028
http://zadane.pl/zadanie/303030
http://zadane.pl/zadanie/303033
http://zadane.pl/zadanie/303034
http://zadane.pl/zadanie/303036
http://zadane.pl/zadanie/303038
http://zadane.pl/zadanie/303039
http://zadane.pl/zadanie/303040
http://zadane.pl/zadanie/303041

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-07T09:12:12+01:00
78
MgCO3,CuCO3,Fe2(CO3)3 sole trudno rozpuszczalne
NaNO3,Na2SO4,NaBr sole łatwo rozpuszczalne
79
NH4OH
M NH4OH = 14+4*1+16+1=35g/mol
M N = 14g/mol

35 -------100%
14-------x
x= 40% stanowi N w NH4OH
80
zasada to związek chemiczny, który po wprowadzeniu do roztworu wodnego, na skutek dysocjacji z wydzieleniem anionów wodorotlenowych, zwiększa stężenie jonów OH − i zmniejsza stężenie jonów oksoniowych H3O + (zwiększa pH roztworu).

na rozpadzie zasady na aniony wodorotlenowe i kationy metali

> M^n + nOH-
81
a LiOH > Li + + OH-
wodorotlenek litu dysocjuje na kation litu i anion wodorotlenowy
b Ba(OH)2 > Ba+2 + 2OH-
wodorotlenek baru dysocjuje na kation baru i 2 aniony wodorotlenowe
c KOH> K+ + OH-
wodorotlenek potasu dysocjuje na kation potasu i anion wodorotlenowy
d Ca(OH)2 > Ca+2 + 2OH-
e Sr(OH)2
wodorotlenekstrontu dysocjuje na kationstrontu i aniony wodorotlenowe
f > NH4 + + OH-
wodorotlenekamonu dysocjuje na kation amonu i anion wodorotlenowy
82
1 numer 82 to jest twoje (zadanie)
2 w dysocjacji ma znak - (anion)
3 powstaje w reakcji kwasu z zasada (sol)
4 kation NH4+ to kation.... (amonu)
5 rozpad zasady na aniony i kationy pod wpływem wody to.... (dysocjacja)
6. w dysocjacji ze znakiem + (kation)
1 5 1