Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-07T09:00:46+01:00
1)Wapień - sztuka, budowle
Gips - sztuka, medycyna, architektura
Glina - ceramika, sztuka,
Granit - - schody, parapety, płytki, posągi, dekoracje
Marmur - posadzki, okładziny, blaty, schody, nagrobki
Piasek - budownictwo, służy do wyrobu szkła
Kamień - pomniki, dekoracje
2)Ze względu na pochodzenie skały dzielimy je na:
- skały magmowe
- skały osadowe
- skały metamorficzne
SKAŁY MAGMOWE.
Powstają wskutek przedzierania się magmy przez litosferę, jej zastygania Przykłady: granit, sjenit, dioryt, gabro.Skały magmowe można podzielić tez ze względu na odczyn:
- kwaśny, bogaty w krzemionkę – np. granit
- zasadowy, ubogi w krzemionkę – np. gabro
SKAŁY OSADOWE.
- okruchowe- powstają w wyniku niszczenia innych skał wskutek wietrzenia lub erozji, mogą t być skały luźne oraz zwięzłe . Przykłady: żwir, zlepieniec, piasek piaskowiec, less, muł , mułowiec, glina .
- organiczne – powstałe na skutek nagromadzenia szczątków roślinnych lub zwierzęcych, jak również w wyniku ich działalności. Przykłady: węgiel kamienny i brunatny, torf ; węglowodory – gaz ziemny, ropa naftowa, wosk ziemny, asfalt naturalny; wapienie – wapień muszlowy, wapień koralowy, kreda pisząca
SKAŁY PRZEOBRAŻONE (METAMORFICZNE).
Zależnie od czynnika przeobrażającego, wyróżniamy:
- metamorfizm kontaktowy – czynnikiem przeobrażającym jest wysoka temperatura - przykład: marmur powstający z wapienia
- metamorfizm dynamiczny – czynnikiem przeobrażającym jest wysokie ciśnienie – przykład: łupki
- metamorfizm regionalny – czynnikiem przeobrażającym jest wysokie ciśnienie i temperatura, – przykład: gnejs powstający z granitu.
- chemiczne – powstałe poprzez wytracanie minerałów z roztworów – przykład: wapień, gips, anhydryt, sól kamienna, sól potasowa.
3)Najważniejsza różnica to taka, że magma znajduje się w głębi skorupy ziemskiej, lawa na zewnątrz. Tak więc łatwo można zrozumieć i ją rozpoznać, gdy np wylewa się coś w wulkanu to jest to lawa, a jeżeli jest wewnątrz jest to magma. Inną różnicą może być to, że lawa jest zubożona o składniki lotne, czyli ma ich mniej niż magma.
1 5 1