1.Opisz krzywą wzrostu liczebności populacji.
2.Od czego zależy śmiertelność.
3.Czym jest spowodowana reakcja stresowa i jakie mogą być jej skutki.
4.Dlaczego nie powinniśmy jeść nieumytych owoców w krajach tropikalnych.
5.Jaki jest cel liczenia liczebności gatunków.
6.Do czego człowiekowi potrzebna jest wiedza o typie danej populacji.
7.Jakie są zalety skupiskowego typu rozmnażania.

1

Odpowiedzi

2010-01-07T12:36:10+01:00
1. Krzywa może być jotowata lub esowata. W załączniku są ich obrazki. Jotowata występuje wtedy, kiedy populacji nic nie ogranicza by się rozmnażać, a esowata gdy coś je ogranicza, np. brak wody, brak pożywienia, lub za małe środowisko.
2. Śmiertelność zależy od:
- wieku, gdy osobniki są już stare
- chorób
- drapieżników
- kataklizmów
- braków pokarmu, wody, itp.
- niekorzystnych warunków środowiska,
- braków opieki nad potomstwem.
3. Spowodowana jest reakcją współczulny układ nerwowy i podwzgórze-przysadka-nadnercza. Skutki:
- negatywne działanie na układ odpornościowy
- zmniejszenie produkcji limfocytów,
- zwiększenie stężenia kortyzolu (
4. Można zarazić się bąblowicą. Choroba może mieć bardzo groźny przebieg prowadzący do przeszczepu wątroby lub długotrwałej chemioterapii.
5. Sprawdzenie ile pojawiło się osobników, ile umarło i czy nie wyginają.
6. Do ochrony danej populacji, do opiekowania się nią
7. Taka strategia pozwala na łatwiejsze zdobycie pożywienia i przetrwanie, często w stadzie część osobników zajmuje się polowanie, a inne opieką nad młodymi.
1 5 1