Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-07T09:20:51+01:00
Ryby są kręgowcami wodnymi. Żyją głównie w wodach słodkich -jeziora, rzeki oraz w wodach słonych – morza, oceany. Liczba gatunków (około 25 tysięcy) i ich ogromna różnorodność świadczy o znakomitym przystosowaniu do różnych warunków środowiska życia.
Do przystosowania ryb do prawidłowego życia w wodzie świadczą,
kształt ciała, płetwy, skóra pokryta śluzem i łuskami oraz skrzela.
Kształt ciała ryb jest bardzo zróżnicowany i ściśle związany z miejscem występowania, rodzajem pokarmu, sposobem odżywiania. Bocznie spłaszczone ciało mają ryby żyjące w wodach stojących lub wolnożyjących. Ryby żyjące w strefie przydennej mają ciało spłaszczone grzbieto-brzusznie.Pokrycie ciała ryb składa się ze skóry właściwej i występującego na zewnątrz wielowarstwowego naskórka, (który zawiera liczne gruczoły). Śluz jednak ułatwia rybom pływanie, ponieważ zmniejsza tarcie pomiędzy rybą a wodą, pełni także funkcję ochronną. Płetwy umożliwiają rybom sprawny ruch w wodzie. Wyróżnia się płetwy: parzyste, piersiowe i brzuszne. Jednak pełnią one różne funkcje : sterownicze i utrzymują równowagę ciała, pozwalają na pływanie do przodu i do tyłu oraz zatrzymywanie się w miejscu. Płetwy nieparzyste: grzbietowa i odbytowa umożliwiają prawidłowe położenie ciała, a ogonowa wraz z końcowym odcinkiem ciała wyginającym się na boki jest narządem napędowym, umożliwiającym ruch ciała do przodu. W budowie zewnętrznej ryb wyróżnia się: głowę, tułów i odcinek ogonowy. Na głowie ryby występują niektóre narządy zmysłów: wzrok-oczy bez powiek, dotyk- charakterystyczne dla niektórych ryb wąsy, powonienia- występujące w otworach nosowych.Ryby są zmiennocieplne. Temperatura ich ciała zależy w dużym stopniu od temperatury otoczenia. Zmiennocieplność jest charakterystyczna dla wszystkich bezkręgowców a z kręgowców dla ryb, płazów i gadów.
Układ ruchowy.
składa się ze szkieletu i mięśni. Ryby mogą mieć szkielet chrzęstny, chrzęstno-kostny lub głównie kostny. Składa się ze szkieletu osiowego,
w skład, którego wchodzi czaszka i kręgosłup oraz szkieletu obręczy barkowej, miednicowej i płetw.
Czaszka jest połączona nieruchomo z kręgosłupem, składa się
z licznych kości. Dzieli się na części otaczającą mózg-mózgoczaszkę
i część zwaną trzewioczaszką, w której występują miedzy innymi szczęki umożliwiające pobieranie pokarmu.
Kręgosłup zbudowany jest z połączonych ruchomo kręgów. Dzieli się na części tułowiową i ogonową. W części tułowiowej kręgosłupa występują żebra.
Obręcz barkowa zrośnięta jest z mózgoczaszką, stanowi oparcie dla płetw piersiowych.
Obręcz miednicowa składa się z dwóch kości ruchomo połączonych, które nie są zrośnięte z kręgosłupem.
Szkielet płetw to chrzęstne lub kostne promienie, na których rozpięte są fałdy skórne.
Mięśnie u ryb występują po bokach tułowia i ogona. Zebrane są w pasma, które oddzielone są przegrodami z tkanki łącznej. Takie ułożenie mięśni pozwala rybie na swobodne wyginanie ciała w dowolnym kierunku.
UKŁAD ODDECHOWY
· u ryb, do oddychania tlenem rozpuszczonym w wodzie służą skrzela, które zbudowane są z listków i blaszek skrzelowych, umieszczonych na łukach skrzelowych.
Skrzela są bardzo dobrze ukrwione, czyli oplecione siecią naczyń krwionośnych włosowatych. Listki skrzelowe są stałe omywane wodą. Z krwi do wody przenika dwutlenek węgla a tlen z wody dostaje się do krwi i wraz
z nią jest transportowany do wszystkich komórek ciała. Dodatkowym narządem wymiany gazowej jest skóra.
UKŁAD KRWIONOŚNY
· jest systemem naczyń krwionośnych. Głównym jego motorem jest serce. Pompuje ono krew i umożliwia jej krążenie. Do serca doprowadzają krew żyły, a z serca wyprowadzają ją tętnice. Układ krwionośny ryb jest zamknięty. Mają one tylko jeden obieg krwi. Serce ryb zbudowane jest
z jednego przedsionka i jednej komory. Krew dostaje się do przedsionka następnie do komory serca. Z komory krew wypływa tętnicą główną zwaną aortą, która rozgałęzia się na cienkie tętniczki skrzelowe. Skrzela oplecione siecią naczyń włosowatych są miejscem wymiany gazowej. Krew wzbogacona w tlen wraca ze skrzeli tętnicami i rozprowadza tlen po całym organizmie do wszystkich komórek ciała. Z komórek przenika do krwi dwutlenek węgla i pozbawiona tlenu krew wraca żyłami do serca i ponownie jest pompowana przez serce do skrzeli. Krew pełni wiele ważnych funkcji w organizmie: transportującą, regulująca, obronną. · Poza opisanymi układami u ryb występuje również układ pokarmowy, nerwowy i wydalniczy.
Układ wydalniczy - tworzą pranerki ułożone po grzbietowej stronie jamy ciała, moczowody, pęcherz moczowy posiadajacy ujscie na zewnątrz. Głównym produktem białkowej przemiany materii u ryby jest amoniak.

1 1 1