Odpowiedzi

2010-01-07T10:10:22+01:00
Krwotok, krwawienie (łac. haemorrhagia) - gwałtowna utrata krwi w jej pełnym składzie na skutek choroby (na przykład gorączki krwotocznej) lub urazu naczyń krwionośnych.

Krwotok może być zewnętrzny, spowodowany raną otwartą lub wewnętrzny, kiedy krew nie znajduje ujścia poza organizm. Przykładem krwotoku wewnętrznego jest wylew krwi do mózgu. Rozróżniamy także krwotoki mieszane, kiedy źródło krwotoku znajduje się wewnątrz organizmu, a krew wypływa na zewnątrz, np. krwotok z nosa.

2010-01-07T10:15:46+01:00
Treść o krwotokach w książce przysposobienie obronne (podręcznik0 dla szkół ponadgimnazjalnych
Autor Franciszek R. Krynojewski, Wacław Wójcik
wydanie 1, sierpień 2002 ISBN 83-89232-01-4
numer dopuszczenia 323/02 Dział III , rozdział 7 od str.223-232