Wpisz zaimek on w odpowiedniej formie.
...........się nigdy nic nie podoba.(jemu,niemu,mu)
Często bym chciała utrzeć..........nosa, (jemu.niemu,mu)
bo gdy..........widzę,kiedy się dąsa,(jego,niego,go)
jestem na.........zła niczym osa. (jego,niego,go)


PROSZĘ o rozwiązanie będę bardzo wdzięczny : )

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-01-07T11:17:20+01:00

Jemu się nigdy nic nie podoba.
Często bym chciała utrzeć mu nosa,
bo gdy go widzę,kiedy się dąsa,
jestem na niego zła niczym osa.
4 4 4
2010-01-07T11:18:24+01:00
Mu się nigdy nic nie podoba. (jeśli nie można powtóczyć dwa razy "mu" to w tym zdaniu "Mu się nigdy nie podoba" zamiast "mu" ma być "jemu" ;D
Często bym chciała utrzeć mu nosa,
bo gdy go widzę, kiedy się dąsa,
jestem na niego zła niczym osa.
1 5 1
2010-01-07T11:19:11+01:00

Wpisz zaimek on w odpowiedniej formie.
mu się nigdy nic nie podoba.(jemu,niemu,mu)
Często bym chciała utrzeć mu nosa, (jemu.niemu,mu)
bo gdy go widzę,kiedy się dąsa,(jego,niego,go)
jestem na niego zła niczym osa. (jego,niego,go)
1 5 1