Wpisz odpowiednie zaimki.
Tam leży mydło.Podaj mi (go,je)..........
Czy rozwiązałeś (te,to)..........zadanie ?
Nie wiesz,(kogo,czyja)...........to kurtka ?
Masz za długie włosy.Musisz (je,ich)...........podciąć
Dzieci ą teraz w kinie.Pojedź po (nich,nie).............
O! Nowe wideo! Ile za (niego,nie)................zapłaciłeś ?
Czy mogłaby mi dać (tą,tę)..........starą fotografię ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T11:43:16+01:00
Wpisz odpowiednie zaimki.
Tam leży mydło.Podaj mi je.
Czy rozwiązałeś to zadanie ?
Nie wiesz, czyja to kurtka ?
Masz za długie włosy.Musisz je podciąć.
Dzieci są teraz w kinie.Pojedź po nie.
O! Nowe wideo! Ile za nie zapłaciłeś ?
Czy mogłaby mi dać tę starą fotografię ?
3 3 3