Turysta podróżujący autostopem przejechał drogę s₁=40 km ciężarówką z prędkością około v₁=72km/h, a następnie przespacerował się na odcinku s₂=2,5 km. Spacer zajął mu t₂= 35 minut. Ostatni odcinek trasy przebył w ciągu kwadransa samochodem osobowym ze średnią prędkością v₃= 126 km/h. Oblicz wartość średniej prędkości całej podróży turysty.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T14:23:04+01:00
Rozwiązanie
Prędkość średnią możemy wyliczyć korzystając z wzoru
Vśr=Sc/tc
wobec powyższego musimy powyliczać z poszczególnych etapów niewiadome wielkości
a. s1=40 km=40000m
V1=72km/h=20m/s
t1=?
obliczamy czas ze wzoru: s1=v1*t1
t1=s1/v1
t1=40000m:20m/s
t1=2000s

b. s2=2,5 km=2500m
t2=35min=2100s
prędkości nie musimy obliczać

c. s3=?
t3=1/4h=15 min = 900 s
v3=126km/h=35m/s
obliczamy s3 ze wzoru
s3=v3*t3
s3=35m/s*900s
s3=31500m
teraz obliczymy drogę całkowitą i czas całkowity
Sc=s1+s2+s3
sc=40000m + 2500m + 31500m = 74000 m
tc=t1 + t2 + t3
tc=2000s + 2100s + 900s = 5000s
oliczmy prędkość średnią
Vśr=Sc/tc
Vśr=74000m/5000s
Vśr=14,8 m/s
Odpowiedź
średnia prędkość turysty wynosi 14,8 m/s lub 53,28 km/h