Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T13:24:11+01:00
Jeżeli są podobne w skali ⅕=k,, tzn że ich pola są podobne w skali k²=1:25
jeżeli pole 1 =17cm² to pole drugiego może=17:x=1:25
x= drugie pole
x=17×25
x=425cm²
ale ponieważ nie wiemy,które pole ma te 17cm², to może być też tak
x:17=1:25
x=17/25cm²
x=0,68cm²
3 5 3
  • Roma
  • Community Manager
2010-01-07T13:45:28+01:00
Jeśli W₁ < W₂ to wielokąty są podobne w skali 1:5, czyli skala podobieństwa k = ⅕.
P₁ - pole jednego wielokąta
P₂ - pole drugiego wielokąta
Jeśli wielokąty są podobne to stosunek ich pól jest równy kwadratowi skali podobieństwa, czyli
P₁/P₂ = k²
P₁/P₂ = (⅕)² = 1/25
P1 = 17 cm²
stąd mamy
17/P₂ = 1/25 ( z proporcji otrzymujemy)
P₂ = 17*25 = 425 cm²
Odp. Pole drugiego wielokąta wynosi 425 cm²

Jeśli W₁ > W₂ to wielokąty są podobne w skali 5:1, czyli skala podobieństwa k = 5.
P₁ - pole jednego wielokąta W₁
P₂ - pole drugiego wielokąta W₂
Jeśli wielokąty są podobne to stosunek ich pól jest równy kwadratowi skali podobieństwa, czyli
P₁/P₂ = k²
P₁/P₂ = 5² = 25
P1 = 17 cm²
stąd mamy
17/P₂ = 25
P₂ = 17:25 = 0,68 cm²
Odp. Pole drugiego wielokąta wynosi 0,68 cm²
1 5 1