Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T13:54:54+01:00
Jaszczurki


• Cyrtodactylus caspius
• Alsophylax pipiens
• Mediodactylus kotschyi (Cyrtodactylus kotschyi) - gekon Kotschy'ego
• Cyrtodactylus russowii
• Hemidactylus turcicus - gekon turecki
• Phyllodactylus europaeus - gekon liściopalcy
• Tarentola mauritanica - gekon murowy
• (Laudakia stellio) Agama stellio - hardun
• Phrynocephalus guttatus
• Phrynocephalus helioscopus
• Phrynocephalus mystaceus
• Chamaeleo chamaeleon - kameleon pospolity
• Anguis fragilis - padalec zwyczajny
• Ophisaurus apodus - żółtopuzik bałkański
• Ablepharus kitaibelii - okularowiec pannoński
• Chalcides bedriagai
• Chalcides chalcides - ostajnica trójpalczasta
• Chalcides ocellatus - ostajnica nakrapiana
• Eumeces schneiderii
• Ophiomorus punctatissimus - wężowiec beznogi
• Algyroides fitzingeri
• Algyroides marchi
• Algyroides moreoticus - jaszczurka wężooka
• Algyroides nigropunctatus
• Ophiops elegans
• Psammodromus algirus
• Psammodromus hispanicus
• Acanthodactylus erythrurus
• Eremias velox
• Eremias arguta - stepniarka drobnołuska
• Archaeolacerta bedriagae (Lacerta bedriagae)
• Archaeolacerta mosorensis (Lacerta mosorensis)
• Archaeolacerta oxycephala (Lacerta oxycephala)
• Iberolacerta horvathi (Lacerta horvathi)
• Iberolacerta monticola (Lacerta monticola)
• Timon lepidus (Lacerta lepida) - jaszczurka perłowa
• Lacerta agilis - jaszczurka zwinka
• Lacerta derjugini
• Lacerta graeca
• Lacerta praticola
• Lacerta saxicola - jaszczurka skalna
• Lacerta schreiberi - jaszczurka Schreibera
• Lacerta strigata
• Lacerta trilineata - jaszczurka trójpręga
• Lacerta viridis - jaszczurka zielona
• Zootoca vivipara (Lacerta vivipara) - jaszczurka żyworodna
• Podarcis atrata
• Podarcis bocagei
• Podarcis carbonelli
• Podarcis erhardii
• Podarcis filfolensis
• Podarcis muralis - jaszczurka murowa
• Podarcis lilfordi
• Podarcis gaigae
• Podarcis hispanica
• Podarcis melisellensis
• Podarcis milensis
• Podarcis peloponnesiaca
• Podarcis pityusensis
• Podarcis raffonei
• Podarcis sicula
• Podarcis taurica
• Podarcis tiliguerta
• Podarcis wagleriana
• Teira dugesii (Podarcis dugesii)
• Teira perspicillata (Podarcis perspicillata)
• Blanus cinereus - obrączkowiec europejski

Krokodyle
Crocodylus
Osteolaemus
Tomistoma
Alligator
Melanosuchus
Paleosuchus
Gavialis


żółwie
•Kinixys belliana - żółw zawiasowy (zawiasek gładkobrzegi)
•Kinixys erosa
•Kinixys homeana
•Kinixys lobatsiana
•Kinixys speki
•Kinixys natalensis
•Pyxis arachnoides - żółw pajączkowy
•Pyxis planicauda - żółw pajęczy płaski
Chersina angulata - żółw kanciasty
•Homopus femoralis
•Homopus areolatus
•Homopus boulengeri
•Homopus signatus - żółw nakrapiany
•Homopus bergeri
•Geochelone carbonaria - żółw leśny
•Geochelone chilensis- żółw argentyński (żółw chilijski)
•Geochelone denticulata - żółw żabuti
•Geochelone elegans - żółw gwiaździsty
•Geochelone gigantea - żółw olbrzymi
•Geochelone nigra - żółw słoniowy
•Geochelone pardalis - żółw lamparci (żółw plamisty)
•Geochelone platynota - żółw birmański
•Geochelone radiata - żółw promienisty
•Geochelone sulcata - żółw pustynny
•Geochelone yniphora - żółw madagaskarski

węże
• Typhlops vermicularis - ślepucha robakowata
• Eryx jaculus - strzelec stepowy
• Eryx miliaris
• Natrix maura - zaskroniec żmijowy
• Natrix megalocephala
• Natrix natrix - zaskroniec zwyczajny
• Natrix tessellata - zaskroniec rybołów
• Coluber algirus
• Coluber caspius
• Coluber gemonensis (Coluber laurenti)
• Coluber gyarosensis
• Coluber hippocrepis
• Coluber najadum
• Coluber ravergieri
• Coluber rubriceps
• Coluber schmidti
• Coluber viridiflavus
• Elaphe dione
• Elaphe hohenackeri
• Elaphe longissima - wąż Eskulapa
• Elaphe quatuorlineata - wąż stepowy (czteropręgi)
• Elaphe scalaris
• Elaphe situla
• Coronella austriaca - gniewosz plamisty
• Coronella girondica - gniewosz południowy
• Eirenis collaris
• Eirenis modestus (syn. Eirenis modesta)
• Malpolon monspessulanus - malpolon
• Macroprotodon cucullatus
• Telescopus fallax - wąż koci
• Vipera ammodytes - żmija nosoroga
• Vipera aspis - żmija żebrowana
• Vipera berus - żmija zygzakowata
• Vipera latasti
• Macrovipera lebetina (Vipera lebetina) - żmija lewatyńska
• Vipera seoanei
• Vipera ursinii - żmija łąkowa
• Vipera xanthina
3 5 3
2010-01-07T13:56:34+01:00
Jaszczurki:
jaszczurka zwinka
jaszczurka żyworodna
jaszczurka zielona
padalec zwyczajny
legwan zielony
krokodyle:
krokodyl amerykański
krokodyl błotny
krokodyl z Orinoko
krokodyl australijski
krokodyl filipiński
krokodyl meksykański
krokodyl nilowy
Żółwie:
żółwie morskie
żółwie skórzaste
skorpuchowate
żółwie dwupazurzaste, miękkoskórkowate
spłaszczkowate
mułowcowate
żółwie wielkogłowe
żółwiakowate
żółwie błotne
Węże:
gniewosz plamisty
wąż Eskulapa
zaskroniec zwyczajny
żmija zygzakowata
węże nitkowate
Myślę że pomogłem pozdrawiam.
1 1 1
2010-01-07T13:57:13+01:00
Jaszczurki :
jaszczurka zwinka
jaszczurka żyworodna
jaszczurka zielona
padalec zwyczajny
i jaszczurka po prostu
Krokodyle:
* krokodyl amerykański
* krokodyl wąskopyski
* krokodyl z Orinoko
* krokodyl australijski
* krokodyl filipiński
* krokodyl meksykański
* krokodyl nilowy
* krokodyl nowogwinejski
* krokodyl błotny
* krokodyl różańcowy
* krokodyl kubański
* krokodyl syjamski

żółwie :
* żółw mauretański
* żółw stepowy
* żółw grecki
* żółw florydzki
* żółw żółtobrzuchy
* żółw sundajski

wężę:
Eskalupa
Uropeltidae


Viperidae


Tropidophiidae

Anomalepidae
2 1 2