Proszę o pomoc w zadaniach...
zad1)
jakie przyspieszenie nada ciału o masie 25 dag siła o wartości 1N?

zad2)
Oblicz masę ciała która pod działaniem siły 10N porusza się z przyspieszeniem 20m/s do kwadratu , jaką prędkość uzyska to ciało po upływie 30s?
dam naj...
»

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T15:02:50+01:00
Zad.1.
a=F/m
a=1N/0,25kg 25dag=0,25kg
a=4m/s²

zad.2.
m=F/a
m=10N/20m/s²
m=0,5kg

V=a*t
V=20m/s²*30s
V=600m/s