1. Pani Wiesia zużyła w kwietniu 1400l zminej wody. Ile złotych zapłaciła pani wiesia za zimną wodę, jeśli jej cena za 1m³ wynosi 4 zł?

2. Pan Jan dla podniesienia jakosci odbioru muzyki wyłożył podłogę, ściany, sufit i dzwi pokoju specjalną wykładziną. Pokój ma wymiary 5m x 4m x 2,5m. Łączna powierzchnia okien wynosi 4m². Ile zapłacił pan Jan za wykładzinę, jeśli jej 1m² kosztował 42zł?

3.Do akwarium wlano 30l wody, wypełniając je do połowy. Olbicz wysokość akwarium. Ps. Akawarium w kształcie sześcianu wymiary 50cm i 30cm

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T14:22:25+01:00
Zad 1
1400 l = 1400 dcm³ = 1,4 m³
1,4 m³ razy 4 zł = 5,6 zł
zad 2
Wymiary pokoju
5m x 4m x 2,5m.
Pp - pole powierzchni podłogi = 5 razy 4 = 20 m²
Ps - pole powierzchni sufitu = Pp = 20 m²
Pb - pole powierzchni ścian bocznych = 2(5 razy 2,5) + 2(4 razy 2,5)
= 25 + 20 = 45 m²
Pc - pole powierzchni całkowitej pokoju = Pp + Ps + Pb =
= 20 + 20 + 45 = 85 m²
Pc - 4 m²(okna) = 85 - 4 = 81 m²
koszt wykładziny = 81 razy 42 = 3402 zł
zad 3
P - pole powierzchni dna akwarium = 50 razy 30 = 1500 cm² =
= 15 dcm²
30 l = 30 dcm³
30/15 = 2 dcm = 20 cm - tyle wynosiła wysokość wlanej wody
2 razy 20 cm = 40 cm - wysokośc akwarium
2 3 2