Odpowiedzi

2012-07-31T13:14:09+02:00

*alkoholi

 

1. fluorowcopochodna węglowodoru + mocna zasada --H₂O--> alkohol + sól

wzór ogólny reakcji: R-X+MeOH--^H^2^O-->R-OH+MeX

metanol: CH_3Br+KOH--^H^2^O-->CH_3OH+KBr

etanol: C_2H_5Cl+NaOH--^H^2^O-->C_2H_5OH+NaCl

 

2. addycja wody do alkenu

wzór ogólny reakcji: C_nH_2_n+H_2O--^H^+-->R-OH

metanol tej reakcji nie ulega (nie ma odpowiadającego mu alkenu)

etanol: C_2H_4+H_2O--^H^+-->C_2H_5OH

 

3. hydroliza fluorowcopochodnej węglowodoru

wzór ogólny: R-X+H_2O-->R-OH+HX

metanol: CH_3Br+H_2O-->CH_3OH+HBr

etanol: C_2H_5Cl+H_2O-->C_2H_5OH+HCl

 

 

4. hydroliza kwasowa estrów

wzór ogólny: R_1-COO-R_2+H_2O--^H^+-->R_1-COOH+R_2-OH

metanol: CH_3COOCH_3--^H^+-->CH_3COOH+CH_3OH

etanol: CH_3COOC_2H_5+H_2O--^H^+-->CH_3COOH+C_2H_5OH

 

 

5. redukcja aldehydów

wzór ogólny: R_1-CHO+H_2--^k^a^t-->R_2-OH

metanol: HCHO+H_2--^k^a^t--> CH_3OH

etanol: CH_3CHO+H_2--^k^a^t--> C_2H_5OH

 

 

Inne metody (charakterystyczne dla konkretnych alkoholi):

*otrzymywanie metanolu z gazu syntezowego

CO+2H_2--^k^a^t^,\ ^T-->CH_3OH

 

*otrzymywanie etanolu w fermentacji alkoholowej

C_6H_1_2O_6-->2C_2H_5OH+2CO_2\uparrow

2012-07-31T13:19:06+02:00

Alkohole otrzymujemy w wyniku szeregu reakcji chemicznych, których składnikami są związki organiczne.

Pierwszym etapem do powstania alkoholu jest addycja fluorowca w obecności światła do alkanu. W wyniku czego powstanie fluorowcopochodna do której dodajemy zasadę. W wyniku tej reakcji powstanie alkohol.

 

Przykład: Powstawanie etanolu.

 

CH₃-CH₃ + Br₂ =hV⇒ CH₃CH₂Br + HBr

CH₃CH₂Br + KOH ⇒ CH₃CH₂OH + KBr

 

Powstał etanol.

 

Alkohol - etanol - można otrzymać również w wyniku fermentacji alkoholowej:

 

C₆H₁₂O₆ =drożdże⇒ 2C₂H₅OH + 2CO₂

 

Otrzymywanie metanolu:

 

CH₄ + Cl₂ ⇒ CH₃Cl + HCl

CH₃Cl + KOH ⇒ CH₃OH + KCl

 

 

 

W miejscu chloru równie dobrze mógłby być brom, jod czy fluor.

W drugim etapie powstaje alkohol oraz sól.

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)