Proszę o szybkie rozwiązanie tych zadań:
I. Rozw. równania:
a.) x+5 = 10x - 2
b.) 3(x-7)=10x-4
c.)8t + 2 = ½ (10t - 4)

II. Oblicz:
a.) ¾ * 16 -2²
b.) 2⁻² + 4¼
c.) (⅓ - 2½)² + 2⅓
d.) (⅓)⁻² + 5¼

III. Wykonaj działania:
a.) 3x⁵y - 12x + 7x⁵y - 3x
b.)(2x - y)(4x - ½y)
c.) 7(x-5) 0 12 (x + 1½)
d.) 2a (a-2b) - (3a² + 10ab)⁴

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T14:38:32+01:00
I.
a)x+5=10x-2
-9x=-7
x=7/9

b) 3(x-7)=10x-4
3x-21=10x-4
7x=-17
x=-17/7

c)8t+2=1/2(10t-4)
8t+2=5t-2
3t=0
t=0

II. Oblicz:
a.) ¾ * 16 -2²=12-4=8
b.) 2⁻² + 4¼=1/4+4¼=4½
c.) (⅓ - 2½)² + 2⅓=1/9-25/4+7/3=4/36-225/36+84/36=-137/36
d.) (⅓)⁻² + 5¼=9+5¼=14¼

III. Wykonaj działania:
a.) 3x⁵y - 12x + 7x⁵y - 3x=10x⁵y-15x
b.)(2x - y)(4x - ½y)=8x²-5xy+½y²
c.) 7(x-5) 0 12 (x + 1½)= tu niestety nie wiem co ma znaczyć te zero
d.) 2a (a-2b) - (3a² + 10ab)⁴ =79a² + 36ab