Last year we moved to a new town ona I started at new school. At first I was really happy about the school and I made friends with the popular girs in my years. But soon they started to pick on me because i was too 'posh. i think they were jealous of me. Whenever i walked past them, they called mw names or tripped me up and they sometimes hit me. They even wrote nasty things about me on the desk tops. Nobody did antything about it.It was horrible. They made my life miserable. In the end i felt really sad and lonely

Mógłby mi ktos strescic ten tekst po anglieku.
tylko zeby nie bylo przepisane z tego tekstu

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T21:44:02+01:00
W zeszłym roku przeprowadziliśmy się do nowego miasta i ona zaczęła się nowa szkoła. Na początku byłem bardzo zadowolony szkole i zaprzyjaźnił się z popularnym girs w moim roku. Wkrótce jednak zaczęła się wybrać na mnie, bo byłem zbyt "posh. myślę, że zazdrosny o mnie. Ilekroć szedłem obok nich, nazywali nazwy MW lub nogę mnie i czasem mnie uderzył. Oni nawet napisał nieprzyjemnych rzeczy o mnie na szczycie biurko. Nikt nie antything o it.It było straszne. Zrobili my life miserable. W końcu i poczuł bardzo smutny i samotny
2010-01-08T23:33:35+01:00
Ostatniego roku, którego ruszyliśmy się do nowego miejskiego ona, którego zacząłem się w nowej szkole. W pierwszym byłem naprawdę szczęśliwy o szkole i zrobiłem przyjaciół z popularnym girs w moich latach. Ale wkrótce oni zaczęli czepiać się mnie, ponieważ i był także" elegancki. i myśli, że oni byli zazdrośni mnie. Kiedykolwiek i poszedł po nich, oni zawołali imiona mw albo podstawili mi nogę i oni czasami uderzyli mnie. Oni nawet napisali paskudne rzeczy o mnie na szczytach biurka. Nikt nie zrobił antything w sprawie tego.To było okropne. Oni zrobili, że moje życie jest marne. W i końca czutym naprawdę smutny i samotny