Odpowiedz na pytania ...

1jaką nazwę nosi proces przemiany ciała ze stanu stałego w stan ciekły ?

2 co to jest krzepniecie

3 jaką nazwę nosi proces przemiany ciała ze stanu stałego w parę ?

4co to jest resublimacja ?

5 jaka nazwę nosi proces przemiany pary w ciecz ?

6co to jest parowanie ?

7jak zmienia się objętość różnych substancji podczas topnienia i krzepnięcia ? podaj przykład.

8jak opisać wrzenie cieczy ?

9jak ciśnienie zewnętrze wpływa na temperaturę wrzenia cieczy ??

10jak zbudowany jest i na jakiej zasadzie działa szybkowar ?

11 podaj przykład zjawiska fizycznego , w ktorym zachodzi resublimacja .

1

Odpowiedzi

2010-01-07T17:07:59+01:00
1 - topnienie

2 - przemiana cieczy w ciało stałe

3 - sublimacja

4 - przemiana gazu w ciało stałe

5 - skraplanie

6 - przemiana cieczy w gaz

7 - topnienie - zwiększenie objętości np. masło na patelni
- krzepnięcie - zmniejszenie objętości np. krew

8 - zjawisko przemiany cieczy w gaz, podczas którego powstają i rosną pęcherzyki pary nasyconej w objętości

9 - ze wzrostem ciśnienia rośnie temperatura wrzenia

10 - jest to szczelny garnek, w którym w czasie gotowania potraw następuje wzrost ciśnienia. Powoduje to wzrost temperatury wrzenia wody i przyspieszenie procesu gotowania.

11 - osadzanie się kryształków lodu na szybach

Mam nadzieję że dajesz najlepszą ;)
7 4 7