Ruch cząsteczek gazów i cieczy można porównać do zachowania się dzieci w szkole. Przyporządkuj każdą z poniższych sytuacji do ruchu cząsteczek w substancji będącej w dwóch różnych stanach skupienia ( jakich ?)
a) Dzieci bezładnie biegają po boisku szkolnym w czasie przerwy
b) Dzieci tłoczą się w szatni po zakończeniu ostatniej lekcji

POMOCY..!! ;p

2

Odpowiedzi

2010-01-07T14:34:01+01:00
A) ciecze, gazy
b) ciała stałe
23 3 23
2010-01-07T15:30:33+01:00
A. gazy, ponieważ cząsteczki gazów poruszają się bezładnie gdyż siły międzycząsteczkowe są bardzo znikome
b. ciecze lub ciała stałe,raczej ciecze bo cząsteczki w cieczach znajduję się w niewielkich odległościach od siebie i silnie oddziałują ze sobą
c. gdyby to były ciała stałe to cząsteczki miałby regularny uporządkowany układ a dzieci w szatni nie ustawiają się np. rzędami, szeregami itp.
17 4 17