Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T14:47:41+01:00
Największe sukcesy dynastii karolińskiej przypadają na rządy Karola Wielkiego .

Władca ten przez 30 lat prowadził wojnę z Sasami, aby włączyć ich ziemie do swojej monarchii. W 800 roku w Rzymie, papież Leon III dokonał koronacji Karola Wielkiego na cesarza rzymskiego. Odnowiono w ten sposób cesarstwo na Zachodzie.
Po śmierci Karola Wielkiego monarchia została podzielona między jego trzech synów.


Innymi dokonaniami tego władcy były:
- uporządkowanie systemu podatkowego
- rozwój rzemiosła i handlu
- wzmocnienie wpływów na Pomorzu Zachodnim
- opanowanie większości Rusi Halicko-Wołyńskiej
- reforma sądownictwa
- budowa sieci zamków obronnych
- pokój kaliski z Zakonem Krzyżackim
- podporządkowanie Koronie Mazowsza
- ugoda z Janem Luksemburskim
- przeprowadzenie reformy monetarnej
- rozwój osadnictwa miast i wsi
9 4 9