Oblicz pole powierzchni bocznej graniastosłupa prostego, ktory w podstawie ma trapez równoramienny o podstawach długosci 8 cm, 2 cm i wysokosci 4cm, jezeli objętosc tego graniastosłupa jest równa 160 cm3 (szesciennych)


Zadanie nie jest trudne ale potrzebuje je na jutro!

1

Odpowiedzi

2010-01-07T15:05:12+01:00
A - dłuższa podstawa trapezu = 8 cm
b - krótsza podstawa trapezu = 2 cm
h - wysokość trapezu = 4 cm
c - ramię trapezu = ?
c² = {(a - b)/2}² + h²
c² = 3² + 4² = 25
c = 5 cm
V - objętość graniastosłupa = 160 cm³
Pp - pole podstawy = (a + b)h/2 = 40/2 = 20 cm²
H - wysokość graniastosłupa = V/Pp = 160/20 = 8 cm
Pb - pole powierzchni bocznej = aH + bH + 2cH =
= 8 razy 8 + 2 razy 8 + 2 razy 5 razy 8 =
= 64 + 16 + 80 = 160 cm²