Odpowiedzi

2010-01-07T16:12:08+01:00
Pierwsza część zadania:
Spalanie całkowite: C₃H₈ + 10O₂ = 3CO₂ + 4H₂0
Półspalanie : C₃H₈ + 3,5O₂ = 3CO + 4H₂O
Spalanie niecałkowite : C₃H₈ + 2O₂ = 3C + 4H₂O, natomiast jeśli chodzi o stosunek masowy w absorbcji tlenu to moim zdaniem rozwiązanie powinno wyglądać tak:
Masa alkanu wynosi 44,11u( 3*masa dwutlenku węgla + 8*masa wodoru).
Obliczam masę tlenu potrzebną do spalanie całkowitego: z równania reakcji wynika, ze potrzebne jest 10 cząsteczek 0₂, czyli mnożymy 10*2(z indeksu)*masa tlenu, czyli: 10*2*15,99= 319,8.
Stosunek masowy wynosi 44,11(Węgiel i wodór):319,8(tlen) w spalaniu całkowitym.

Półspalanie:
masa alkanu:44,11
obl. masę tlenu potrzebną do spalenia. z równania reakcji wynika, ze do spalenia jednej cząsteczki alkanu potrzeba 3,5cząst. O₂. Masa tego tlenu jest równa: 3,5*2(z indeksu)*masa tlenu, czyli: 3,5*2*15,99= 111,93
Stąd stosunek masowy wynosi (Węgiel i wodór)44,11:111,93(tlen) w półspalaniu.
Spalanie niecałkowite:
masa alkanu:44,11
z równania reakcji wynika, ze do spalenia jednej cząsteczki alkanu potrzeba 2 cząsteczki tlenu. Tak więc masa tlenu wynosi: 2*2(liczba z indeksu)*15,99, czyli: 2*2*15,99=63,96
Stosunek masowy wynosi 44,11(alkan, czyli węgiel i wodór):63,96(tlen) w spalaniu niecałkowitym.

Myślę, że takiego rozwiązania oczekujesz.
Pozdr. ;)
2 5 2