1.Skąd wywodzą sie główne grupy ludności Stanów Zjednoczonych Ameryki.Opisz obecną struktirę etniczą ludności tego państwa.

2.Jakie czynniki geo. stały się podstwą gospodarczego rozwoju kraju?

3.jakie czynniki społecznę sprzyjają ciągłemu rozwojowi gospodarczemu tego państwa?

4. Wyjaśnij o czym świadczy wysoki udział pracująych w usługach.

Do jutra proszeeee xd

1

Odpowiedzi

2010-01-09T15:29:08+01:00
1.Większość Białych Amerykanów ma pochodzenie(to pewnie niektórych zaskoczy) niemieckie(23%), następnie są to potomkowie Irlandczyków( 16%) i Brytyjczyków( 13%). Potomkowie tych trzech nacji stanowią łącznie ponad połowę białej ludności w USA. Reszta to potomkowie właściwie wszystkich narodów europejskich, wśród nich jedyną znaczącą grupę stanowią Biali Pochodzenia Hiszpańskiego( 8,11%).
Oto przykładowi, znani Biali Amerykanie.
Latynosi(Latino) stanowią 15,1% populacji USA czyli 45.427.437 osób.
Jest to grupa rasowo bardzo zróżnicowana. Niemal połowę tej liczby stanowią White Hispanic, 41,2% to mieszańcy nie identyfikujący się z rzadną rasą. 3,9% twierdzi że jest mieszanką dwóch lub więcej ras, 1,4% to czarni(głównie z Kuby). Indianie to 1,4%, a Azjaci to 0,35%.
Ogromna większość ogółu latynosów pochodzi z Meksyku- 64,1%, następnie z Puerto Rico- 9,0 % i z Kuby- 3,4%. Latynosi są zatem bardzo zróżnicowani rasowo.
Bardzo ważną grupą amerykańskiego społeczeństwa są czarni/afro-amerykanie (Black Americans, African Americans). Stanowią 12.38% populacji USA, czyli 37.334.570 ludzi. Wbrew powszechnej opinii ich udział w populacji USA nie rośnie gwałtownie. Największy procentowy udział w społeczeństwie USA czarni mieli w roku 1790 kiedy stanowili 19,3% ogółu ludności.
2. ?
3. Dostawy tanich towarów z Chińskiej Republiki ludowej
- gospodarka towarowa
- duży napływ wykwalifikowanej kadry robotniczej
4. Wysoki udział osób pracujących w usługach świadczy o tym, że dany kraj jest wysoko rozwinięty.