Odpowiedzi

2010-01-07T15:24:03+01:00
Jest to reakcja wolnorodnikowa. Światło, a dokładniej kwant światła jest potrzebny do zainicjowania tej reakcji:
Cl₂ + hν -> 2Cl•
Cl• + CH₄ ->CH₃Cl + H⁺
H⁺ + Cl₂ -> HCl + Cl•
Cl• + CH₃Cl -> CH₂Cl₂ + H⁺
H⁺ + Cl₂ -> HCl + Cl•
Cl• + CH₂Cl₂ -> CHCl₃ + H⁺
H⁺ + Cl₂ -> HCl + Cl•
Cl• + CHCl₃ -> CCl₄ + H⁺

Reakcja postępuje do momentu wyczerpania wolnych rodników Cl• i H⁺.