Odpowiedzi

2010-01-07T15:11:22+01:00
W=Ek, praca równa energi kinetycznej na początku
Ek=m*v^2/2, m masa krążka, v=10 m/s prędkość początkowa
W=T*s, T=m*g*d, d współczynik tarcia, g=10m/s^2 przyśpieszenie ziemskie, T tarcie, s przebyta droga


m*v^2/2=m*g*d*s
v^2/(2*g*s)=d

d=0,1