Odpowiedzi

2010-01-07T14:57:50+01:00
1
W=Ek, praca równa energi kinetycznej na początku
Ek=m*v^2/2, m masa krążka, v=10 m/s prędkość początkowa
W=T*s, T=m*g*d, d współczynik tarcia, g=10m/s^2 przyśpieszenie ziemskie, T tarcie, s przebyta droga


m*v^2/2=m*g*d*s
v^2/(2*g*s)=d

d=0,1
2010-01-07T15:01:21+01:00
Dane:
v = 10m/s
s = 50m
g = 10N/kg

Szukane:
k = ?

Wzór:
k = T/F

Ek = W
W = Ts
Ek = mv²/2
Ts = mv²/2
T = mv²/2s
F = mg

k = mv²/mg2s
k = v²/2gs [m²/s² / m²/s² = 1]

Rozwiązanie:
k = 100 / 2 × 10 × 50
k = 0,1

Odpowiedź:
Współczynnik tarcia krążka o lód wynosi 0,1.