Wiem, że kilka osób się starało przetłumaczyć ten tekst ale wszystkie brzmią tak jak ,,Kali chcieć, Kali musieć,, . Także jak pani z angielskiego mnie zapyta to jej nie będę mówił tak jak to translator przetłumaczył. Bardzo proszę o bardzo dosłowne przetłumaczenie. Chyba, że ktoś by napisał inny tekst (wypracowanie 120-150 słów czas przeszły użyte mają być czasowniki takie jak have had had.. Iregular Verbs.. Czy jakoś tak) . Ale prosiłbym żeby była jak już to wersja polska.

This Christmas, my mother has invited the whole family to come and join us for the evening meal. I didn't really know most of them but the more people came the more presents I got. They all came about 5pm and all brought different foods so that we had over 12 different types of meals on the table. We unpacked the presents at approximatelly 9pm when everyone had finished eating and we were all too full to move anywhere. I have spent these Christmas with my family traditionally eating fish and cakes. However, the New Years eve, was completly different. I went to an extremly good concert at Lodz where I heard Ewa Farna and Doda singing. They both sang great and I wished it never ended. The fireworks at 12 am were amazing and I have to say, I have never had seen more beautiful and huge fireworks than at Plac Wolnosci.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-07T15:33:02+01:00
W te święta moja mama poprosiła całą rodzinę, aby przyszli do nas na wieczorny posiłek. Naprawdę nie znałam większości z nich, ale im więcej ludzi przyszło tym więcej prezentów dostałam. Wszystko to miało miejsce o godzinie 5 po południu, każdy przyniósł różne jedzenie, więc mieliśmy 12 typowych posiłków na stole. Prezenty rozpakowalismy około godziny 9 po południu, kiedy wszyscy skończyli jeść byliśmy zbyt pełni, żeby się gdziekolwiek ruszyć. Te święta spędziłem z moja rodziną, tradycyjnie jedliśmy rybę i ciasto. Jednakże Nowy rok był zupełnie inny . Poszłam na koncert, który odbył się w łodzi, gdzie usłyszałam jak śpiewa Ewa Farna i Doda. Obydwie świetnie śpiewały i dlatego chciałam, aby to sie nigdy nie skończyło. Fajerwerki o godzinie 12 były wspaniałe i musze powiedzieć, że nigdy nie widziałam piękniejszych fajerwerkow niż przy Placu Wolności.

PS Liczę na naj :)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T15:39:05+01:00
Podczas tych świąt Bożego Narodzenia, moja mama zaprosiła całą rodzinę, by przyszła i zjadła z nami wieczorny posiłek. Nie znałem większości z tych ludzi, ale im więcej osób przyjdzie tym więcej prezentów dostanę. Wszyscy przyszli około 17 i przynieśli różne jedzenie, dlatego też mieliśmy ponad 12 potraw na naszym stole. Rozpakowaliśmy prezenty ok. 21 kiedy wszyscy zjedli. Byliśmy zbyt pełni żeby się poruszać. Spędziłem te święta z moją rodziną jedząc ryby i ciasta. Jakkolwiek Sylwester był kompletnie inny. Poszedłem na bardZo dobry koncert w Łodzi, gdzie słyszałem Evę Farnę i Dodę, które śpiewały. One obie świetni śpiewały i nie chciałem, by skończyły. Fajerwerki o północy były wspaniałe i muszę powiedzieć, że nigdy nie widziałem piękniejszych i większych fajerwerków niż na Placu Wolności.
1 5 1