Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T15:02:08+01:00
Krakau ist die Hauptstadt der Woiwodschaft Kleinpolen und liegt an der oberen Weichsel im südlichen Polen, rund 250 km südlich der Landeshauptstadt Warschau. Krakau ist Sitz der zweitältesten Universität Mitteleuropas und entwickelte sich zu einem Industrie-, Wissenschafts- und Kulturzentrum. Eine Vielzahl an Bauwerken der Gotik, der Renaissance, des Barock und späterer Epochen prägt das Bild der alten Stadt, die bis 1596 Hauptstadt von Polen war. Noch heute wird die zweitgrößte Stadt des Landes als heimliche Hauptstadt Polens bezeichnet.

Tekst o Krakowie
Kraków jest stolicą województwa małopolskiego i znajduje się w górnej Wisły w południowej Polska, około 250 km na południe od Warszawy. Kraków to miejsce w drugim najstarszym uniwersytetem w Europie Środkowej i opracowane w centrum przemysłowe, naukowe i kulturalne. Różnych budynków, w gotyku, renesansu, baroku i okresów późniejszych jest dominującą cechą starożytnego miasta, które było stolicą Polska do 1596 roku. Nawet dzisiaj, drugi co do wielkości miasto w kraju, jak tajne kapitału Polska jest opisane.
1 5 1