Odpowiedzi

2010-01-07T16:37:39+01:00
Oświecenie to wiek filozofów i wiek rozumu. Nazwa podkreśla rolę rozumu i świadomego działania człowieka, który chce zmieniać świat. I rzeczywiście w tej epoce dochodzi do ważkich przemian: zachwiane zostały podstawy feudalizmu, człowiek zaczyna nabierać dystansu wobec autorytetów teologicznych.Naprawa Rzeczpospolitej, zagrożonej utratą niepodległości, wyznaczyła kierunki działań ludzi oświecenia. Reforma szkolnictwa rozpoczęła się w 1740 roku od założenia pijarskiego Collegium Nobilium dla młodzieży szlacheckiej. Ważnym wydarzeniem było również przekształcenie prywatnej biblioteki braci Załuskich w pierwszą w Europie bibliotekę publicznąWstąpienie na tron Stanisława Augusta w 1764 roku rozpoczęło okres reform obejmujących różne dziedziny życia.