Z1 oblicz pole trójkąta o podstawie a =6cm i wysokość ha=4cm.
z2 Dany jest trójkąt prostokątny o bokach długości a=5cm,b=12cm,c=13cm
a)Oblicz pole tego trójkąta.
b)Wyznacz długość wysokości opuszczonej na bok c tego trójkąta.
z3 pole trójkąta wynosi 160 cm².podstawa ma długość 10 cm .Podaj długość wysokości opuszczona tę podstawę .
z4 pole trójka ta wynosi 6dm² a wysokość ma 30 długość .oblicz długość podstawy tego trójkąta ,na którą opuszczono tę wysokość
proszę o rozwiązanie potrzebuję to na jutro

1

Odpowiedzi

2010-01-07T15:20:18+01:00