Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T15:23:48+01:00
1) r=60cm
O=2Pi*r=120Pi cm
Pole=Pi*r²=Pi*3600cm²
kąt α=30°
Ł=2*Pi*r*α/360°=120Picm*30/360=120Picm*1/120=Picm
Pw=Pi*r²*α/360°=Pi*3600cm²*1/120=30Picm²

2) α=60°
Ł=Picm czyli 2*Pi*r*α/360°cm=Picm a stąd 2*r*1/6cm=1cm czyli promień r=3cm
O=2Pi*3cm=6Picm
Pole=(3cm)²Pi=9Picm²
Pw=Pi*9*1/6cm²=3/2Picm²

3) r=5cm
O=2*Pi*5cm=10Picm
Pole=Pi*(5cm)²=25Picm²
Pw=5Picm² zatem Pi*(5cm)²*α/360=5Picm²
25α/360=5
5α=360 czyli α=72
Ł=2*Pi*5cm*72/360=10Pi/5=2Pi

4) α=10
Pw=1Picm² czyli Pi*r²*10/360=1Pi a stąd Pi*r²=36Pi zatem r=6cm
O=2*Pi*6cm=12Picm
Pole=36Picm
Ł=2*Pi*6cm*10/360=120Picm/360=⅓Pi